SPK’dan değişiklik yapılan iki tebliğe ilişkin açıklama

SPK’nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Borçlanma Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

11. Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan, “İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limitinin, sermayesinden bağımsız hale getirilmesi” ve “İFK’nın ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK Kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılması” tedbirleri kapsamında İFK tarafından yapılacak borçlanma aracı ihraçları ile İFK veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet (VİDMK) ihraçlarının teşvik edilmesi, Kovid-19 salgınının muhtemel etkileri de dikkate alınarak özendirilmesi ve piyasada daha aktif kullanılmasının desteklenmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Borçlanma Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Borçlanma Araçları Tebliği’nde yer alan ihraç tavanı limitinin İFK tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları için uygulanmayacağına, İFK’lar tarafından yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında Kurul ücretinin 2021 yıl sonuna kadar alınmamasına, sonrasında yarısı oranında tahsil edilmesine,

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde yer alan ihraç tavanı hesaplamasında uygulanan limitlerin İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK’lar için uygulanmayacağına, İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak VİDMK ihraçlarda Kurul ücretinin yarısı oranında tahsil edilmesine, VİDMK ihraçlarındaki maliyetleri düşürücü bir düzenleme olarak, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılan ihraçlar için geçerli olan, ‘Tebliğ’in 29. maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranların binde sıfır olarak uygulanması suretiyle ihraçlardan Kurul ücreti alınmaması’ uygulamasının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak ihraçları kapsamasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir