Posted in Maltepe Tarihi

100 Yıl Önce Maltepe

Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin internet üzerinden kullanıma açtığı arşivinde 1914-1918 dönemleri ait I. Dünya savaşı yıllarında denk gelen 100 yıllık Maltepe, Gülsuyu, Dragos, Beşçeşmeler, Sahil ve…

Devamı... 100 Yıl Önce Maltepe
Posted in Maltepe Tarihi

Geçmişi ve Adı

Bir yerleşim bölgesi olarak Maltepe’nin tarihi Bizans dönemine kadar götürebilmektedir. Tarihçiler ve arkeologlar, Türklerin bu bölgeyi fethinden önce Maltepe’nin adının Bryas (ya da Latince Vrias)…

Devamı... Geçmişi ve Adı
Posted in Maltepe Tarihi

Türklerce Fethi

Türk akıncılarının Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce Bizans egemenliğindeki Kocaeli yarımadasına akınlar yaptıkları, kimi akıncı birliklerinin Üsküdar’a kadar indiği bilinmektedir. 1075’te İznik ve çevresini fethederek Anadolu…

Devamı... Türklerce Fethi
Posted in Maltepe Tarihi

Orhan Gazi Dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanmasından sonra Bizans egemenliğine giren, Maltepe’nin de içinde bulunduğu yörenin yeniden ele geçirilmesi ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilmiştir. Tarihlerde bu…

Devamı... Orhan Gazi Dönemi
Posted in Maltepe Tarihi

Aşıkpaşazade Anlatıyor

Bir aşk hikayesinin çevresinde gelişen bu fetih olayını Aşıkpaşazade’nin 1476’da yazmaya başladığı Tevarih-i Al-i Osman’dan (Osmanogulları Tarihi), günümüz imlasıyla ama yazarın cümlelerine dokunmadan olduğu gibi…

Devamı... Aşıkpaşazade Anlatıyor
Posted in Maltepe Tarihi

Maltepe 1453 Fethinden Sonra

1453’te İstanbul’un fethinden sonra Maltepe’nin adına önemli tarihsel olaylarda sık sık rastlanmaktadır. Bunun nedeni Bağdat yolu üzerinde bulunan Maltepe’nin Üsküdar’dan sonra Osmanlı ordusunun konakladığı ikinci…

Devamı... Maltepe 1453 Fethinden Sonra
Posted in Maltepe Tarihi

Feyzullah Efendi

Osmanlı döneminde Maltepe’nin bir askeri konak yeri oluşu ve sefere çıkan padişahların burada Anadolu sipahileriyle buluşması, bölgemizin aynı zamanda önemli bir yerleşim merkezi niteliği taşıdığını…

Devamı... Feyzullah Efendi
Posted in Maltepe Tarihi

Maltepe 1900 – 1923 Yılları

“Maltepe’de Şayeste Kadınefendi Mektebi-Birinci Seneye Mahsus” adıyla 1913’te yayımlanan bir broşürde o yılların Maltepe’si şöyle anlatılmaktadır: “Kartal kazasına tabi kadim (eski) bir karyedir (köydür). Haydarpaşa’dan…

Devamı... Maltepe 1900 – 1923 Yılları
Posted in Maltepe Tarihi

Bizans dönemi yapılar

Devamı... Bizans dönemi yapılar
Posted in Maltepe Tarihi

Osmanlı dönemi yapılar

Devamı... Osmanlı dönemi yapılar