Geçmişi ve Adı

Bir yerleşim bölgesi olarak Maltepe’nin tarihi Bizans dönemine kadar götürebilmektedir. Tarihçiler ve arkeologlar, Türklerin bu bölgeyi fethinden önce Maltepe’nin adının Bryas (ya da Latince Vrias) olduğunu,Öne sürmektedirler. Kimi araştırmacılara göre ise Maltepe.nin eski adı Bizans tarihlerinde yer adı olarak geçen Pelekanon’dur. Bryas adı üzerinde duran tarihçiler, Küçükyalı’da eski Akduman Pınarı yakınındaki tarihi harabelerin Bryas Sarayı […]

Türklerce Fethi

Türk akıncılarının Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce Bizans egemenliğindeki Kocaeli yarımadasına akınlar yaptıkları, kimi akıncı birliklerinin Üsküdar’a kadar indiği bilinmektedir. 1075’te İznik ve çevresini fethederek Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuran Süleyman Şah, Bizans’taki taht karışıklıklarından da yararlanarak Boğaz’a kadar dayanmıştır. Prof.Osman Turan bu konuda şunları söyler: “Bu durum Türklerin her tarafta yayılmalarına ve henüz ele geçmemiş yerleri […]

Orhan Gazi Dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanmasından sonra Bizans egemenliğine giren, Maltepe’nin de içinde bulunduğu yörenin yeniden ele geçirilmesi ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilmiştir. Tarihlerde bu bölgeyi fethedenlerin, her biri bir aşiret beyi olan, Osman Gazi’nin silah arkadaşları Akça Koca, Konur Alp ve Gazi Abdurrahman olduğu belirtilir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Akça Koca’dan söz ederken fetihleri de […]

Aşıkpaşazade Anlatıyor

Bir aşk hikayesinin çevresinde gelişen bu fetih olayını Aşıkpaşazade’nin 1476’da yazmaya başladığı Tevarih-i Al-i Osman’dan (Osmanogulları Tarihi), günümüz imlasıyla ama yazarın cümlelerine dokunmadan olduğu gibi aktarıyoruz: “Konur Alp, Akyazı’yı ve Konrapa elini ve Bolu ve Mudurnu vilayetini mukarrer etti (yer edindi). Ve döndü. Ve gene Kara Çepiş’e ve Ap Suyu’na geldi. Ve Gazi Rahman’ı (Abdurrahman) […]

Maltepe 1453 Fethinden Sonra

1453’te İstanbul’un fethinden sonra Maltepe’nin adına önemli tarihsel olaylarda sık sık rastlanmaktadır. Bunun nedeni Bağdat yolu üzerinde bulunan Maltepe’nin Üsküdar’dan sonra Osmanlı ordusunun konakladığı ikinci durak olmasıdır. Anadolu’ya ya da Anadolu’nun doğusuna ve güneyine doğru sefere çıkan Osmanlı padişahları Üsküdar yoluyla Maltepe’ye gelmekte, ordugah burada kurulmaktadır. İsmail Hami Danişmend, Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481’de […]

Feyzullah Efendi

Osmanlı döneminde Maltepe’nin bir askeri konak yeri oluşu ve sefere çıkan padişahların burada Anadolu sipahileriyle buluşması, bölgemizin aynı zamanda önemli bir yerleşim merkezi niteliği taşıdığını da göstermektedir. Verilen bilgilerden de anlaşılabileceği gibi o zamanki kimliğiyle Maltepe köyü havası, suyu ve tarımsal ürünleriyle Maltepe düzlüklerinde konaklayan ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu Maltepe köyü, Dragos’un Kartal’a […]

Maltepe 1900 – 1923 Yılları

“Maltepe’de Şayeste Kadınefendi Mektebi-Birinci Seneye Mahsus” adıyla 1913’te yayımlanan bir broşürde o yılların Maltepe’si şöyle anlatılmaktadır: “Kartal kazasına tabi kadim (eski) bir karyedir (köydür). Haydarpaşa’dan on dört kilometre mesafede altıncı istasyondur. Asıl karye sahil kenarında tesis edilmiştir. Sayfiyeler Ayazma ve Başıbüyük yollarıyla Bağdat Caddesi ve hatboyu tarafeynindedir (iki yanındadır). Karye, sahil kenarında ve cenuba müteveccih […]

Palekanon Savaşı

1327’de gerçekleşen bu fetihten sonra Orhan Gazi’nin kuvvetlerinin Boğaz’a inmesi Bizans’ı korkutmuş, çok geçmeden İznik’in kuşatılması ise o sırada Bizans imparatoru olan III. Andronikos’u harekete geçmeye zorlamıştır. Tarihe Pelekanon savaşı adıyla geçen ve III.Andronikos’la Orhan Gazi’yi karşı karşıya getiren bu savaş konusunda tarihçi İsmail Hami Danişmend şu bilgiyi verir. “Bizans menbalarına göre bu ‘Pelekanon: Maltepe’ […]