Palekanon Savaşı

1327’de gerçekleşen bu fetihten sonra Orhan Gazi’nin kuvvetlerinin Boğaz’a inmesi Bizans’ı korkutmuş, çok geçmeden İznik’in kuşatılması ise o sırada Bizans imparatoru olan III. Andronikos’u harekete geçmeye zorlamıştır. Tarihe Pelekanon savaşı adıyla geçen ve III.Andronikos’la Orhan Gazi’yi karşı karşıya getiren bu savaş konusunda tarihçi İsmail Hami Danişmend şu bilgiyi verir.

“Bizans menbalarına göre bu ‘Pelekanon: Maltepe’ muharebesi Miladın 1329 senesi Mayıs ayına tesadüf etmiştir. Bu tarih, Hicretin 729 senesi Recep ayına müsadiftir. Harbin sebebi, Bizans İmparatoru III. Andronikos Paleologos’un Orhan Gazi tarafından muhasara edilen İznik Şehrini kurtarmak için alelacele bir ordu toplayıp harekete geçmesidir. Üsküdar’dan Maltepe’ye ancak üç günde gelebilen Bizans ordusu burada Türklerle karşılaşıp muhabereye tutuşmuş, bu muharebede imparator yaralanıp bir halı için de sahile nakledilerek gemi ile kaçırılmış, Bizans ordusu panikle bozulmuş ve birçok Rum asilzadeleri maktul düşmüştür. Maltepe muharebesinde Osmanlı ordusuna Osman Gazi’nin oğullarından ve Orhan Gazi’nin kardeşlerinden Pazarlu Bey’in kumanda ettiği rivayet edilir. Bizanslılara göre bu muharebedeki Osmanlı kuvvetinin miktarı sekiz bin kişidir. Maltepe zaferi için 1330/731 tarihi de rivayet edilir. Bu muharebenin ‘Philokrini: Tavşancıl’da vukua geldiği hakkında zayıf bir Bizans rivayeti vardır. “(İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi, c.l,s.l7)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir