Cumhuriyet sonrası

Türkiye’deki azınlıkların durumu, Kurtuluş Savaşı’nm kazanılmasından sonra 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nın 37-45. maddeleriyle çözüme bağlamıştır. Buna göre İstanbul içindeki Rumlarla Batı Trakya Türkleri dışta tutuluyor, bunların dışında kalan Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin karşılıklı olarak değiştirilmesi öngörülüyordu. Nitekim Lozan Antlaşması’na dayanılarak 1924’te gerçekleşen değişimde Maltepe’deki Rumlar Yunanistan’a gönderilerek Selanik, Drama, Kavala yöresinden getirilen Türkler […]