‘Çalışanların yüzde 82’sinin 12-18 ay içerisinde iş yerine geri dönmesi bekleniyor’

Gerçekleşen yeni bir küresel iş anketine göre, katılımcıların kuruluşlarındaki işgücünün tahmini yüzde 82’sinin ortalama 12-18 ay içinde iş yerine geri döneceğini gösteriyor. Geri dönüş için hazırlanan şirketler, yüzde 56 oranında artan teknoloji bütçesini ve yüzde 34 oranında Covid -19’un bir sonucu olarak dijital dönüşümlerini hızlandırmayı planlayan karma bir uzaktan/ofis içi işgücünü desteklemek için yeni kaynaklara yatırım yapıyorlar.

Bağımsız bir araştırma firmasının gerçekleştirdiği anket, en az 500 çalışanı bulunan ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve Fransa’dan üst düzey C-seviyesi profesyonellerin de dahil olduğu 600 BT karar verici üzerinde yapıldı. Ankete katılanların yüzde 72’si teknoloji açısından tam olarak hazırlanamadıklarını belirterek, uzaktan çalışmaya ani olarak geçişten kaynaklanan zorlukları bildirdiler. Teknolojiye ek olarak evden çalışmanın getirdiği en büyük sorun ekipler/çalışanlar arasındaki iletişim kopukluğu ve odak noktasını korumak oldu.

Covid -19 salgınının çalışma düzenlerini değiştirmesine rağmen, araştırmalarının birçok şirketin zamanla çalışanlarının çoğunu iş ortamına geri döndürmeyi planladığını ortaya koyduğunu anlatan şirketin Operasyon Direktörü, Steve Bandrowczak, “Bu, iletişim, karar verme hızı ve yetenek geliştirme de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı olabilir. Aynı zamanda, aniden çalışmayı durdurma ve devam eden karma çalışma ortamı, önümüzdeki aylarda yeni veya ek yatırım gerektiren teknoloji boşluklarını ortaya çıkardıdedi. 

Temel anket bulguları ve çıkarımları ise şu şekilde:

KALICI UZAKTAN ÇALIŞMA POLİTİKALARI İLE İŞ YERLERİNE GERİ DÖNÜŞ

Katılımcıların yüzde 33’ü evden çalışma gerekliliğinin koyulmasından önce en büyük kaygılarının ağ/veri güvenliği ve gizliliğinin uzaktan bir işgücü ile yapılması olduğunu belirtirken, yüzde 24’ü çalışanların üretkenliğini, yüzde16’sı ise teknoloji altyapısını gerekçe göstermiştir. Bu endişeler, katılımcıların yüzde 95’inin birebir iletişimin kişisel gelişim ve yeteneğin değerlendirilmesi için önemli olduğu inancı ile birlikte, yaygın uzaktan çalışmanın daha geleneksel çalışma alanlarının yerini almayacağını göstermektedir.

Ancak artık işletmeler uzaktan çalışma konusunda daha rahat olduklarından, C-suite liderlerinin ve BT karar vericilerinin tutum ve politikaları değişmektedir. Ankete katılan ülkeler arasında ABD, uzaktan çalışmaya duyulan güveni arttırma olasılığı en yüksek ülke olurken, onu İngiltere yüzde 80, Almanya yüzde 80, Kanada yüzde 77 ve Fransa yüzde 75 ile izliyor. Ayrıca, yüzde 58’i önümüzdeki yıl içinde evden çalışma politikalarını değiştirmeyi planlayarak, şirketlerin karma bir işgücünü destekleme ihtiyacını vurgulamaktadır.

Anket çıkarımlarına göre, çalışanlar, iş yerine aynı anda veya daha önce olduğu gibi aynı kapasitede geri dönemeyebilir ancak kuruluşların karma bir işgücünü destekleme ihtiyacı öngörülebilir gelecek için burada yer alıyor.

EVDE KAL YÖNTEMİ TEKNOLOJİ BOŞLUKLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Uzaktan çalışmaya hızlı şekilde geçiş çoğu işletme için zor oldu ve sadece yüzde 28’i tam olarak hazırlandığını ifade ederken, yüzde 29’u teknolojiyi en büyük sorun noktası olarak gösterdi. Ankete katılan belirli ülkeler arasında, Fransa uzaktan çalışmaya ani geçiş için tam olarak hazırlıklı olma olasılığı en düşük , ABD ise tam olarak hazırlıklı olma olasılığı en yüksek olan ülkeydi.  Özellikle teknoloji ile ilgili olarak, katılımcılar en büyük zorluklarının uzaktan BT desteği, yetersiz iş akışı çözümleri, iletişim ve işbirliği araçlarının eksikliği ve bulut tabanlı çözümlerin eksikliği olduğunu belirttiler. Anketi yanıtlayan ABD’li katılımcıların çoğu ve onu takiben Almanya ve Fransa olmak üzere iş dünyası liderlerinin yüzde 85’i ofis yazıcılarının erişilebilirliğini ve kullanım kolaylığı fırsatını da kaçırdı.

Anket çıkarımına göre, Covid-19’dan kaynaklanan uzaktan çalışmaya hızlı geçiş gibi gelecekteki aksaklıkları azaltmak için, şirketler yeni teknolojilere yatırım yapmak isteyecek ve süreçlerinin dijital dönüşümünü hızlandırmak için mevcut araçlardan ek kapasite arayacaklar.

TEKNOLOJİ SATIN ALMA ÖNCELİKLERİ ÇALIŞANLARI DAHA İYİ DESTEKLEMEK İÇİN DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Çoğunlukla uzaktan çalışmaya sahip olarak ortaya çıkan teknoloji boşluklarının bir sonucu olarak, küresel ölçekteki BT karar vericilerinin yüzde 70’i bütçe harcamalarını yeniden değerlendirirken, şirketler uzak teknoloji kaynaklarına veya uzak ve ofis içi kaynaklardan oluşan bir karma sisteme yapılan yatırımları artırmaktadır. Salgında ayrıca bulut tabanlı yazılım, uzaktan BT desteği ve işbirliği yazılımına yatırım önceliği veren işletmeler de yer alıyor.

Dizüstü bilgisayarlar ve yazıcılar gibi donanımlar, özellikle Fransa merkezli şirketler için bir diğer önemli hususu teşkil etmekteydi ve katılımcıların yüzde 22’si bunu teknoloji, üretkenlik ve genel iş deneyimleri söz konusu olduğunda en önemli ihtiyaç olarak nitelendirdi.

Anketin çıkarımlarına göre ise, Covid-19 dijital dönüşüm planlarını besliyor ve şirketler çalışanların ihtiyaçlarını hem donanım hem de yazılım ile karşılamaya yeniden odaklanacağı öngörülüyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir