1 milyonun üzerinde üyesi bulunan Türk-İş’in kabul ettiği kıdem tazminatına ilişkin karar net: Fon genel grev nedeni

Hükümetin “tamamlayıcı emeklilik sistemi” adını verdiği kıdem tazminatını fona dönüştürme hazırlığı, sendikaları ayağa kaldırdı. Özellikle 1 milyon üye ile en büyük örgütlenme olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) bağlı sendikalar, son üç genel kurulda oybirliği ile alınan ve bağlayıcı niteliği olan “Kıdem tazminatına dokunmak, genel grev nedeni” kararını yeniden gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce açıkladığı yeni emeklilik modeli konusunda hükümetin çalışmaları sürüyor. Kıdem tazminatını fona dönüştürme hedefi aslında uzun süredir hükümetin gündeminde bulunuyor. Bu hedef birçok kez orta vadeli program (OVP) ile hükümetin yıllık programlarında da yer aldı.

Son OVP’de ise açıkça “kıdem” denilmese de “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)” gündeme getirildi. Kıdem tazminatını fona dönüştürmek, TES’in ayaklarından birisi. Sendikalar ise kıdem tazminatını ortadan kaldıracak yeni modelleri engellemek için arayış içinde. Aslında bir milyonun üzerinde üyesi bulunan en büyük örgütlenmeye sahip Türk-İş, kıdem tazminatı değişikliğine karşı tavrını genel kurul kararı olarak ilk kez 2011 yılında gerçekleştirilen 21’inci genel kurulda ortaya koymuştu.

GELECEK GÜVENCESİ

Bu karar daha sonra, 2015’te yapılan 22’inci genel kurul toplantısında da aynen kabul edildi. Türk-İş’in son genel kurulu ise geçen aralık ayında yapıldı. 23’üncü genel kurulda da aynı karar bir kez daha kabul edildi. Son 3 genel kurulda katılan delegelerin oybirliği ile kabul ettiği kararda, “Kıdem tazminatına dokunmak, genel grev nedenidir” deniliyordu.

Bu kararın gerekçesi de şöyle açıklanmıştı: “Sermaye yanlısı politikalarının sahibi ve sürdürücüsü olan siyasi iktidar, iktidarda bulunduğu süre içerisinde birçok işçi hakkını ya budadı veya ortadan kaldırdı. Hükümet tarafından hazırlanan birçok program ve eylem planından anlaşıldığı üzere, bugün, kıdem tazminatı tekrar gündeme taşınmak istenmektedir.

Kıdem tazminatı işçi sınıfının 83 yıllık kazanımı ve kullandığı bir haktır. İş güvencesine olumlu etki yapan bir düzenlemedir. İşçinin emeğinin yıpranma bedeli, emekli ikramiyesi, ücretin ödenmeyen kısmı gibi özellikler taşımaktadır. Kıdem tazminatı iş ve gelecek güvencesidir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez.” Genel kurul, Türk-İş’in en üst karar organlarından birisi. Bu nedenle de delegelerin oylarıyla, üstelik de oybirliğiyle genel kurulda alınan karar, konfederasyon için bağlayıcı özellik taşıyor. Türk-İş yönetimi de sık sık bu karara dikkat çekiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir