Palekanon Savaşı

1327’de gerçekleşen bu fetihten sonra Orhan Gazi’nin kuvvetlerinin Boğaz’a inmesi Bizans’ı korkutmuş, çok geçmeden İznik’in kuşatılması ise o sırada Bizans imparatoru olan III. Andronikos’u harekete geçmeye zorlamıştır. Tarihe Pelekanon savaşı adıyla geçen ve III.Andronikos’la Orhan Gazi’yi karşı karşıya getiren bu savaş konusunda tarihçi İsmail Hami Danişmend şu bilgiyi verir. “Bizans menbalarına göre bu ‘Pelekanon: Maltepe’ […]