Türklerce Fethi

Türk akıncılarının Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce Bizans egemenliğindeki Kocaeli yarımadasına akınlar yaptıkları, kimi akıncı birliklerinin Üsküdar’a kadar indiği bilinmektedir. 1075’te İznik ve çevresini fethederek Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuran Süleyman Şah, Bizans’taki taht karışıklıklarından da yararlanarak Boğaz’a kadar dayanmıştır. Prof.Osman Turan bu konuda şunları söyler: “Bu durum Türklerin her tarafta yayılmalarına ve henüz ele geçmemiş yerleri […]