Geçmişi ve Adı

Bir yerleşim bölgesi olarak Maltepe’nin tarihi Bizans dönemine kadar götürebilmektedir. Tarihçiler ve arkeologlar, Türklerin bu bölgeyi fethinden önce Maltepe’nin adının Bryas (ya da Latince Vrias) olduğunu,Öne sürmektedirler. Kimi araştırmacılara göre ise Maltepe.nin eski adı Bizans tarihlerinde yer adı olarak geçen Pelekanon’dur. Bryas adı üzerinde duran tarihçiler, Küçükyalı’da eski Akduman Pınarı yakınındaki tarihi harabelerin Bryas Sarayı […]

Feyzullah Efendi

Osmanlı döneminde Maltepe’nin bir askeri konak yeri oluşu ve sefere çıkan padişahların burada Anadolu sipahileriyle buluşması, bölgemizin aynı zamanda önemli bir yerleşim merkezi niteliği taşıdığını da göstermektedir. Verilen bilgilerden de anlaşılabileceği gibi o zamanki kimliğiyle Maltepe köyü havası, suyu ve tarımsal ürünleriyle Maltepe düzlüklerinde konaklayan ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu Maltepe köyü, Dragos’un Kartal’a […]