Orhan Gazi Dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanmasından sonra Bizans egemenliğine giren, Maltepe’nin de içinde bulunduğu yörenin yeniden ele geçirilmesi ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilmiştir. Tarihlerde bu bölgeyi fethedenlerin, her biri bir aşiret beyi olan, Osman Gazi’nin silah arkadaşları Akça Koca, Konur Alp ve Gazi Abdurrahman olduğu belirtilir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Akça Koca’dan söz ederken fetihleri de […]

Aşıkpaşazade Anlatıyor

Bir aşk hikayesinin çevresinde gelişen bu fetih olayını Aşıkpaşazade’nin 1476’da yazmaya başladığı Tevarih-i Al-i Osman’dan (Osmanogulları Tarihi), günümüz imlasıyla ama yazarın cümlelerine dokunmadan olduğu gibi aktarıyoruz: “Konur Alp, Akyazı’yı ve Konrapa elini ve Bolu ve Mudurnu vilayetini mukarrer etti (yer edindi). Ve döndü. Ve gene Kara Çepiş’e ve Ap Suyu’na geldi. Ve Gazi Rahman’ı (Abdurrahman) […]